Chính sách mở đại lý sơn

05/10/2020

Cơ Chế Tài Chính & Chính Sách

1. Điều kiện trở thành đại lý

-    Cửa hàng nằm trên các trục đường giao thông chính thuận lợi kinh doanh
-    Điện tích tối thiểu từ 20m2 trở lên
-    Doanh thu cam kết từ 300tr/năm trở lên
-    Phát sinh đơn hàng đầu tiên từ 50tr trở lên
-    Mặt bằng thuê phải có HĐ thuê có thời hạn trên 3 năm

2.    Chính sách về giá đại lý
-    Đối với ĐL được chiếc khấu 50% trên đơn giá bán lẻ
-    Đối với  ĐL có trang bị máy pha màu tự động cty sẽ bán base trắng và hỗ trợ giảm 2% cho base trắng
Lưu ý: 
•    Giá có thể thay đổi phụ thuộc vào thị trường kinh doanh và sẽ được thông báo đến các hệ thống NPP, ĐL trên toàn quốc trước 10 ngày
•    Đối với một số mặt hàng tồn kho, khu vực kinh tế khó khăn, vùng xa cty sẽ có thể hỗ trợ giảm % trên đơn giá niêm yết và chiếc khấu để thúc đẩy NPP, ĐL tiêu thụ được sản phẩm tốt hơn
•    ĐL không được dùng công nợ để khấu trừ vào hàng đổi, trả, hàng khiếu nại, hàng tồn không bán được.
•    Doanh số thưởng chỉ áp dụng trên doanh số lấy hàng đã trừ các chiếc khấu trực tiếp

3.    Chính sách hỗ trợ và thưởng
Áp dụng cho các đơn hàng phát sinh đầu tiên để đơn vị trở thành đại lý

Giá trị đơn hàng Mức hỗ trợ
50.000.000Đ 3.000.000đ
100.000.000Đ 5.000.000đ
150.000.000Đ 7.000.000đ

 

 

 

 

Tặng phẩm mừng khai trương như áo thun Lumar, nón Lumar, hoa mừng khai trương, banrol, kệ trưng bày, tặng 10 hộp danh thiếp NPP,thiết kế và lắp bảng hiệu NPP theo maket của Lumar, thiết kế paner bên trong của hàng nêu có.
Lưu ý:

- Giá trị hỗ trợ không ảnh hưởng đến doanh số thưởng tháng, quý, năm

- Giá trị hỗ trợ được quy đổi ra sản phẩm tặng khai trương cửa hàng

- Giá trị đơn hàng đã trừ chiếc khâu và thưởng

4. Thưởng năm

Thưởng % doanh số khi các đơn vị thõa các điều kiện sau:
- Đạt taget doanh thu theo cam kết
- Không có công nợ vào cuối kỳ theo quy định

Các mức thưởng như sau:

STT Doanh số bán hàng Mức thưởng

1

300 triệu < Doanh số 1%
2 1 tỷ < Doanh số 2%
3 1.5 tỷ < Doanh số 2.5%
4 2.5 tỷ < Doanh số 3%

 

•    Khoản thưởng này được chi trả sau 10 ngày ra thông báo thưởng năm.
•    Doanh số thưởng đã được trừ tất cả các % chiếc khấu, thưởng tháng, quý năm theo quy định
•    Chính sách thưởng chỉ áp dụng cho các ĐL, NPP đăng kí doanh số cam kết năm theo quy định
•    Khách hàng có thể lấy tiền mặt

>>> Thông tin về mở đại lý sơn của Lumar Paint